все страны » все регионы » все города
VIP-ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявлений нет...
Категория каталога статей:

Яку воду п'єте ви.

Описание:

Медики не рекомендують пити воду з-niд крана.

1. Водоnровiдна вода, навiть киn'ячена, може бути бомбою уnовiльненої дiї. При взаємодiї хлору, яким її знезаражують, з органiчними речовинами води утворюються токсичнi хлорорганiчнi слолуки. При nостiйному вживаннi такої води виникае ризик розладiв реnродуктивних функцiй та ендокринної системи, послаблюється iмунiтет. 3агроза стае особливо актуальною, коли мова йде про здоров'я дитини. Адже вода, яка nотраnляе в дитячий органiзм, бере участь у "nобудовi" нових клiтин. Тому варто звернути увагу на те, щоб вода для nиття та приготування їжi, була якiсною: природною та еколоriчно безnечною  iз збалансованим вмiстом мiкроелементiв.

2. Бюветна вода. Безnеречною nеревагою такої води є те, що вона не мiстить шкiдливrо хлору. Але вода з бювету ие завжди вiдnовiдае вимоrам мiкробiологiчної безnеки, оскiльки вона не захищена вiд nотраnляння в неї rрунтових вод та каналiзацiйних стокiв.Варто тiльки подивитися на стiнки посуду,у якому її вiдстоюють. Жовтуватий осад свiдчить про те, що вода мiстить важкi метали. А якщо вибачите осад зеленуватоrо кольору,це означае, що у водi наявнi rрибкова плiсень та рiзноманiтнi бактерii.Тому,за жодних умов не варто вживати таку воду в "сирому" виrлядi.

3. Вода очищена фiльтром. Альтернативою водоnровiдної та бюветної води може бути фiлырована. Варто nам'ятати, що вода, очищена nобутовим фiлыром, -"порожня Разом iз брудом при фiльтруваннi можуть вимиватись i життєво необхiднi для розвитку органiзму мiкроелементи. Вживания води,"очищеноi' вiд кальцiю, маrнiю, йоду та iнших мiкроелементiв, несе в собi заrрозу розладiв у роботi внутрiшнiх органiв людини. Якщо картридж фiлыра своечасно не мiняти, то iз засобу для очищения води вiн перетворюпься на "розсадник' мiкробiв,nродукти життедiяльностi яких можуть завдати здоров'ю серйозної шкоди.

4.Бутильована вода. Органiзм людини, а тим бiльше органiзм дитини, потребує "сирої" води. Адже киn'ятiння nозбавляе воду кисню i життевої eнepri , конче потрiбної для живлення клiтин. Проте вживания в "сирому" виrлядi неякiсної води, може бути небезпечним для здоров'я. Якщо воду добувають з артезiанських свердловин Юрського та Синоманського водних горизонтiв, про якiсть та чистоту дбає сама природа. У найкращий спосiб збереrти та донести до споживача цi природнi власrивостi спроможний щ1ше надiйний виробник. Саме таким виробником, мiнеральнi води якого вже понад 30 рокiв nредставленi на ринку Украiни,є корпорацiя "Обооонь".Завдяки iнновацiйним технолоriям видобутку та розливу Ви отримуєте чисту артезiанську воду iз nриродним збалансованим вмiстом мiнеральних речовин, що готується без застосування методу зворотного осмосу. Зручний та надiйний сервiс доставки дозволить отримати воду в зручний для Вас час.  

Какую воду вы пьете ( русская версия) статьи на доске бесплатных объявлений без регистрации

Категория Статьи / Красота и здоровье
СтранаУкраина
РегионКиевская обл.
Город/населенный пунктКиев
Дата размещения18.11.2015
Количество просмотров257
Статью добавил пользователь vlad
Написать письмо автору
Выберите действие:
Пожаловаться на публикацию
Еще статьи из данной категории
Предыдущие статьи
  • нет
Следующие статьи
Комментарии к публикации
Комментариев к публикации нет...
Поиск статей в каталоге
расширенный поиск статей
Категории каталога статей
Новости сайта
Статистика каталога
Всего объектов: 121
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 1
Статистика каталога статей
Всего статей: 139
Добавлено сегодня: 1
Добавлено вчера: 1
Статистика объявлений
Всего объявлений: 137
Добавлено сегодня: 0
Добавлено вчера: 0